بسیاری از استارتاپ‌های ایرانی، خلاقیت شون رو روی هم ریختند و دستگاهی اختراع کردن که که اگر یک دکمه رو فشار بدی، یک دستگاه از توی دیوار میاد بیرون و شروع می‌کنه پشت مشتری رو خاروندن و مشتری اساسی از این مسئله لذت خواهد برد اما به این مسئله اصلا دقت نمیشه که دغدغه خیلی از این مشتری‌ها، خاروندن پشت نیست. اون ها دست‌شون قطع شده ( البته بلا به دور ) وبه پانسمان نیاز دارند در واقع هر مشکلی که استارتاپ‌ها تصمیم دارند اون رو حل کنند، با یه بررسی ساده توی جامعه میشه فهمید در حد پشت خاروندنه یا پانسمان دست