یک نکته اساسی برای راه اندازی کسب و کار، اخیرا از صحبت های کاوه یزدی فرد و دوستان آواتک به دست آوردم و با اجازه این دوستان تصمیم دارم این نکته رو با شما در اشتراک بگذارم کارآفرینان واقعی چه کسانی هستند؟ دو استارتاپ جرمینال و نوار با ارائه طرح هایی شبیه طرح کنونی شان وارد شتابدهنده آواتک نشدند جرمینال با طرح تخیلی و بزرگِ هوشمند سازی و کاهش میزان مصرف برق و نوار با طرح پردازش و ذخیره تمامی صداهای دنیا وارد شتابدهنده شدند و بعد از آن در شتابدهنده کوچکتر و هدفمند تر شدند اما مسئله ای که وجود داره اینه که شتابدهنده به سراغ تیم و قدرت کارآفرینی این افراد رفته است. اینکه تیمی به آواتک طرحی ارائه می داد که کتاب ها رو به صورت صوتی بفروشیم، به نظر مورد قبول آواتک نیست چون اون تیم، یک دنیای کوچکی رو برای خودش در نظر گرفته و فقط قصد داره که چند کتاب رو به نوعی متفاوت بفروشه؛ و این با کارآفرین بودن متفاوته اون ها به دنبال کارآفرینان واقعی هستند. کسانی که بزرگ ترین ها رو برای خودشون در نظر گرفتن پردازش همه صداها، هوشمند سازی مصرف برق با کنتورهای عجیب و غریب و شبکه سازی اون، از این طرح هاست که میشه فهمید آیا افراد کارآفرین هستند یا نه؟! دارن از بقیه تقلید می کنند به قول معروف ژن کارآفرینی وجود نداره، اما به نظر من شخصیت کارآفرینی وجود داره و شتابدهنده ها به دنبال اون هستند. نه به دنبال ایده و طرح کسب و کار و فرد کارآفرین بسیار بزرگ تر و متفاوت تر فکر می کند