نکته جالبی که توی این مدت از کار کردن در کنار دکتر کلانتری و در محیط شزان یاد گرفتم و به هیچ وجه در کرمان آن رو درک نمیکردم، معنای واقعی کارآفرینی و پیشرفت بود

خیلی از ما ایرانی ها تا به جایی میرسیم دیگر حاضر نیستیم ادامه بدیم. به هدف های زودگذر و یا هدف های کوچک راضی می شویم حتی زمانی که استارتاپ خودم را داشتم، خودم را محدود به یک سقف میکردم و برای خودم عهد میکردم، تا زمانی که به یک هدف نرسیدم، به سراغ هدف بعدی نروم اما رضا کلانتری نژاد با رفتارهایش به طور کامل نشان داد که هنوز پیشرفتِ مرحله قبل به اوج نرسیده، به سرعت به سراغ پیشرفت دیگری برویم هنوز به سراغ شادی از موفقیت قبل نرفته ایم، گام در مسیر موفقیت دیگری بگذاریم در واقع فهمیدم کارآفرینی این نیست که دائما در حال لذت بردن از موفقیت باشی، بلکه کارآفرینی یعنی به موفقیت ها راضی نبودن و تلاش کردن است راحت بگویم، کارآفرینی یعنی نامحدود بودن