ما، اکوسیستم کوچک استارتاپی، سوراخ دعا را گم کرده ایم. چسبیده ایم به جر و بحث هایی که تهش هیچ چیزی به این فضا اضافه نخواهد کرد جز یک مشت حرف درشت و دلسرد کننده. به جای آنکه هر روز و بی وقفه مطالبه گری کنیم و این محرومیت های کمرشکن بین المللی را به روی مسئولان محترم خودمان بیاوریم، صبح تا شب نشسته ایم در گروه ها و کانال ها، خبر و شبه خبر و شایعه شنیده و حکایت فوروارد می کنیم تا از کسب و کار و عملکرد یکدیگر آتو بگیریم. مرحبا به ما

ممنون از  Reza Jamili به سبب این مطلب خوبش در شنبه مگ