مدتی به سایتم سر نمیزدم. هیچ کاری در اون انجام نمی‌دادم. خودم رو سرگرم کار دنیا می‌کردم و به یک ایده آل گرا تبدیل شده بودم. حتما باید بهترین محتوا رو ایجاد کنم و بعد از اون در سایتم قرار بدم. و مدتی هم سایت بی هاست سر می کرد.

اما حالا به لطف دوست خوبم محمد باز برگشتم. با رنگی جدید و حرف های جدیدتر. سخنانی کوتاه تر و بیانی کمی تند و تلخ تر.

ای کاش ورد پرس می گفت : سلام دنیای جدید بهداد. ممنونم که باز هم من رو انتخاب کردی.